Search for:

Do you know what is the best growth factor in the soil?


மண்ணின் மிகச் சிறந்த வளர்ச்சியூக்கி எது தெரியுமா?

மண்புழு உரம், திடக் கழிவு மேலாண்மையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இயற்கையில் கிடைக்கும் விவசாயக் கழிவு பொருள் களான சாணம், இலை, தழை ஆகிய அத்தனையும் இருக…


Latest feeds

More News

CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.