Search for:

Synaceia Verrucosa


இந்திய மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடலில் கிடைக்கப்படும் இந்த சைனேன்சியா வெருகோசா

சைனேன்சியா வெருகோசா "Synanceia Verrucosa" என்ற விலங்கியல் பெயர் கொண்ட இந்த மீன் தமிழில் கல்மீன் என அழைக்கப்படுகிறது. உலகில் கொடிய விஷத் தன்மை கொண்ட ம…


Latest feeds

More News

CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.