Search for:

IPI Polyhalite


சர்வதேச பொட்டாஷ் நிறுவனம் பாலிஹலைட் உரத்துடன் காய்கறிகளின் மகசூல் மற்றும் தரத்தை மேம்படுத்துவது குறித்து வெபினார் நடத்தியது

பன்னாட்டு பொட்டாஷ் நிறுவனம் (ஐபிஐ), இந்தியாவில் காய்கறிகளின் உற்பத்தித் தரம் மற்றும் விளைச்சலில் அதன் விளைவுகளுக்கு, அற்புதமான உரமான பாலிஹலைட்டின் பயன…CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.