Search for:

Syngenta


பூச்சிக்கொல்லி தெளிப்புக்கான பயிற்சி – சின்ஜென்டா இந்தியா தொடக்கம்!

விவசாயிகளுக்கு பாதுகாப்பான பூச்சிக்கொல்லி தெளிப்புக்கான பயிற்சியை சிங்கெண்டா இந்தியா தொடங்குகிறதுCopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.