Search for:

income of farmers


விவசாயிகளின் வருமானத்தில் FPOகளின் CBBO முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது

விவசாயிகளின் வருவாயை இரட்டிப்பாக்குவதில் கிளஸ்டர் அடிப்படையிலான வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள் முக்கியப் பங்காற்ற முடியும் என…

கருப்பு கோதுமைக்கு முக்கியத்துவம் தரும் வேளாண் துறை- காரணம் ஏன்?

கருப்பு கோதுமை மற்றும் சிவப்பு அரிசி போன்ற பாரம்பரிய பயிர்களுக்கு வணிக மாற்றுகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் மாவட்டத்தில் புதிய விவசாய முறைகளை மேம்படுத்…CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.