Search for:

nano-urea


உரத்துறையில் இந்தியாவிற்கான சுதந்திரம் தொடங்கியது- IFFCO உரம் குறித்து அமித்ஷா பெருமிதம்

இஃப்கோவின் நானோ டிஏபி (திரவ வடிவில்) (IFFCO’s nano (liquid) DAP) தயாரிப்பானது,  உர உற்பத்தியில் இந்தியா தன்னிறைவு அடைய ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கை ஆகும்…CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.