1. மற்றவை

FIXED DEPOSIT:வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம், ஓர் பார்வை!

Dinesh Kumar
Dinesh Kumar
FIXED DEPOSIT: Interest rate variable...

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) ரெப்போ விகிதத்தை 40 அடிப்படை புள்ளிகளாக உயர்த்தியுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து வங்கிகள் கடன் மற்றும் டெபாசிட் மீதான வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தத் தொடங்கியுள்ளன. சமீபகாலமாக பந்தன் வங்கி, கோடக் மஹிந்திரா வங்கி, ஜனா ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் வங்கி, பாங்க் ஆப் பரோடா, ஐசிஐசிஐ வங்கி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி ஆகியவை நிரந்தர வைப்புத் தொகைக்கான வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி வருகின்றன.

கோடக் மஹிந்திரா வங்கி 390 நாட்கள் மற்றும் 23 மாதங்களுக்கு நிலையான வைப்பு வட்டி விகிதங்களை முறையே 30 அடிப்படை புள்ளிகள் மற்றும் 35 அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்த்தியுள்ளது.

பந்தன் வங்கி ஒரு வருடம் முதல் 18 மாதங்கள் வரையிலான வைப்புத்தொகை மற்றும் 18 மாதங்களுக்கும் குறைவான மற்றும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குறைவான வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி விகிதங்களை 50 அடிப்படை புள்ளிகளால் உயர்த்தியுள்ளது.

ஐசிஐசிஐ வங்கி நிலையான வைப்பு வட்டி விகிதங்களை 25 அடிப்படை புள்ளிகள் அல்லது 0.25 சதவீத புள்ளிகளாக உயர்த்தியுள்ளது. பாங்க் ஆஃப் பரோடா, ரூ.10 கோடிக்கும் மேலான உள்நாட்டு டெபாசிட்களுக்கான வட்டி விகிதங்களையும், ரூ.50 கோடி வரையிலான என்ஆர்ஓ டெபாசிட்களுக்கான வட்டி விகிதத்தையும் மே 6 முதல் உயர்த்தியுள்ளது. பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மற்றும் ஐசிஐசிஐ உள்ளிட்ட வங்கிகளின் திருத்தப்பட்ட வட்டி விகிதங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

7 நாட்கள் முதல் 45 நாட்கள் வரை - ஆண்டு வட்டி விகிதம் 2.90 சதவீதம் முதல் 3 சதவீதம் வரை, இது கடன் வாங்குபவரின் சுயவிவரம் மற்றும் வயது பொறுத்தது.

91 நாட்கள் முதல் 179 நாட்கள் வரை - 3.80 சதவீதம் முதல் 4 சதவீதம் வரை

180 நாட்கள் முதல் 1 வருடம் வரை - 4.40 சதவீதம் முதல் 4.50 சதவீதம் வரை

1 வருடம் - 5 சதவீதம் முதல் 5.10 சதவீதம் வரை

1 மற்றும் 2 ஆண்டுகளுக்கு இடையில் - 5 சதவீதம் முதல் 5.10 சதவீதம்

பாங்க் ஆஃப் பரோடாவின் ரூ.10 கோடி முதல் ரூ.25 கோடி வரையிலான உள்நாட்டு கால வைப்பு மற்றும் என்ஆர்ஓ டெபாசிட்டுகளுக்கான திருத்தப்பட்ட வட்டி விகிதங்கள் இங்கே உள்ளன (புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவை).

7 நாட்கள் முதல் 14 நாட்கள் வரை - ஆண்டுக்கு 3.25 சதவீதம்

15 நாட்கள் முதல் 45 நாட்கள் வரை - 3.50 சதவீதம்

46 நாட்கள் முதல் 90 நாட்கள் வரை - 3.50 சதவீதம்

91 நாட்கள் முதல் 180 நாட்கள் வரை -3.75 சதவீதம்

181 நாட்கள் முதல் 270 நாட்கள் வரை - 4 சதவீதம்

271 நாட்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் மற்றும் 1 வருடத்திற்கும் குறைவானது - 4.25 சதவீதம்

ஒரு வருடம் - 5.05 சதவீதம்

ஒரு வருடம் மற்றும் 2 ஆண்டுகள் வரை - 5.05 சதவீதம்

2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் 3 ஆண்டுகள் வரை - 5.10 சதவீதம்

3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் 5 ஆண்டுகள் வரை - 4.50 சதவீதம்

மே 5, 2022 முதல் (ஆண்டுக்கு) ஐசிஐசிஐ வங்கி ரூ. ரூ.2 கோடிக்கு மேல் ரூ.5 கோடி வரையிலான நிலையான வைப்புத்தொகைக்கான திருத்தப்பட்ட வட்டி விகிதங்கள் இங்கே:

7 நாட்கள் முதல் 14 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 2.75 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 2.75 சதவீதம்

15 நாட்கள் முதல் 29 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 2.75 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 2.75 சதவீதம்

30 நாட்கள் முதல் 45 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 3 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 3 சதவீதம்

46 நாட்கள் முதல் 60 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 3 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 3 சதவீதம்

61 நாட்கள் முதல் 90 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு -3.25 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 3.25 சதவீதம்

91 நாட்கள் முதல் 120 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 3.50 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 3.50 சதவீதம்

121 நாட்கள் முதல் 150 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 3.50 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 3.50 சதவீதம்

151 நாட்கள் முதல் 184 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 3.50 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 3.50 சதவீதம்

185 நாட்கள் முதல் 210 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 3.75 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 3.75 சதவீதம்

211 நாட்கள் முதல் 270 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 3.75 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 3.75 சதவீதம்

271 நாட்கள் முதல் 289 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 4 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 4 சதவீதம்

290 நாட்கள் முதல் 1 வருடம் வரை: பொது மக்களுக்கு - 4 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 4 சதவீதம்

1 வருடம் முதல் 389 நாட்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 4.50 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 4.50 சதவீதம்

390 நாட்கள் முதல் 15 மாதங்களுக்கும் குறைவானது: பொது மக்களுக்கு - 4.50 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 4.50 சதவீதம்

15 மாதங்கள் முதல் 18 மாதங்கள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 4.60 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 4.60 சதவீதம்

18 மாதங்கள் முதல் 2 ஆண்டுகள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 4.65 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 4.65 சதவீதம்

2 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 4.75 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 4.75 சதவீதம்

3 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 4.80 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 4.80 சதவீதம்

5 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை: பொது மக்களுக்கு - 4.80 சதவீதம்; மூத்த குடிமக்களுக்கு - 4.80 சதவீதம்

மேலும் படிக்க:

வைப்பு நிதி வட்டியில் மாற்றம்: சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கு கூடுதல் வருமானம்!

மூத்த குடிமக்களின் FDக்கள் மீது அதிக வட்டி விகிதம் வழங்கும் சிறிய வங்கிகள்! ஏமாற்றம் தரும் பெரிய வங்கிகள்!

English Summary: FIXED DEPOSIT: Interest rate variable! Published on: 10 May 2022, 02:21 IST

Like this article?

Hey! I am Dinesh Kumar. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments


CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.