MFOI 2024 Road Show

Search for:

fertilizer subsidy policy


இந்தியாவில் மே மாதத்தில் உரத்தின் விலை எப்படி இருக்கும்? நிபுணர்களின் கணிப்பு

தற்போது சந்தையிலுள்ள உரங்களின் இருப்பு, மூலப்பொருட்களின் விலையேற்றம் காரணமாக இந்தியாவில் உரங்களின் விலை மே மாதத்தில் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்று எதி…CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.