Krishi Jagran Tamil
Menu Close Menu

பால் மற்றும் இறைச்சிக்கு அப்பால் கால்நடைகளின் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு கவனிப்பு

Friday, 12 April 2019 01:41 PM

கால்நடைகள் நேரடியாக ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்புக்கு பங்களிப்பு செய்கின்றன. பால், இறைச்சி, மற்றும் முட்டை, போன்ற  "விலங்கியல் சார்ந்த உணவுகள்", ஆற்றலின் விலையுயர்ந்த மூலங்கள் என்றாலும், உயர்தர புரத மற்றும் நுண்ணுயிரிகளின் சிறந்த ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும்.

தற்போது, ​​உலகில்  உணவுக்கு 13 சதவீத ஆற்றல் வழங்கப்படுகிறது, ஆனால் உலகின் தானிய உற்பத்தியில் அரைப் பகுதியை உற்பத்தி செய்கிறது. இருப்பினும், ஏழை மக்கள் உற்பத்தி செய்யும் விலங்கின்  மூலப்பொருட்களை சாப்பிடுவதை விட விற்பனை செய்கிறார்கள். ஏழை மக்களிடையே ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பிலிருந்து வேறுபடுகின்ற உணவிற்கான கால்நடை பங்களிப்பு பெரும்பாலும் மறைமுகமாக உள்ளது: விலங்குகள் அல்லது உற்பத்திகளின் விற்பனை, விரைவாக அதிகரித்து வரும் தேவை, பிரதான உணவுகளை வாங்குவதற்கு ரொக்கம் மற்றும் உரம், வரைவு ஆற்றல் மற்றும் வருமானம் பண்ணை உள்ளீடுகளை வாங்குவதற்காக கலப்பு பயிர்-பயிர் அமைப்புகளில் நிலையான  உற்பத்தியை அதிகரிக்க முடியும்.

தென்மேற்கு ஆசியாவில் உருவான ஜெபு கால்நடைகள் இந்திய கால்நடைகளின் மூன்று இனங்களிலிருந்து உருவானவை. குசராட், நெலோர் மற்றும் கிர் ஆகியோர் செபு இனப்பெருக்கம் மீது மிகவும் செல்வாக்கு செலுத்தினார்கள்.ஜெபு  கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் அவற்றை  சார்ந்தவை  பிஸ் primigenius  இனங்களை சேர்ந்தவை. அவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில்  ஆப்பிரிக்காவுக்கு மாற்றப்பட்டனர், மேலும்  கடந்த 100 ஆண்டுகளில், பிரேசில் மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

17 ஆம் மற்றும் 18 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் பிரேசிலுக்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்ட இந்த இனத்தோடு பிரேசிலிய கால்நடைகளும் இருந்த வகையில்  இது தொடங்கியது. இந்த இறக்குமதிகள் படிப்படியாக கால்நடை வளர்ப்பாளர்களிடம் ஆர்வத்தை அதிகரித்தன. 1890 முதல் 1921 வரை, 5000 க்கும் மேற்பட்ட ஜெபு  கால்நடைகளை இந்தியாவில் இருந்து பிரேசிலுக்கு  ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. ஆனால் 9 ஆண்டுகளுக்கு இந்திய கால்நடைகளை இறக்குமதி செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டதில் ரிண்டர்ஸ்பெஸ்ட் வெடித்தது. 

இந்தக்காலக்கட்டத்தில் கால்நடைகளின் இனப்பெருக்கம் பெருகிய நிலையில் , பிரேசிலிய விவசாயிகள் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி தூய இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட்ட இந்திய கால்நடைகளுக்கு  பெரிய காதுகள், தளர்ச்சியான தோல் போன்ற குணங்களைப் பயன்படுத்தினர். மினஸ் ஜெராஸ் மாநிலத்தில் உள்ள யூபெராபா பகுதியில் இந்த குறுக்கு இனத்தை முதலில் இண்டூ-எபெராபா என்று அழைத்தனர், ஆனால் பின்னர் இண்டூ-பிரேசிளாக  மாறியது. ரிண்டர்ட்செஸ்ட் மெதுவாக நீக்கப்பட்டதால், இறக்குமதிகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு கிர், குஸெராட் & நெல்லோர்  ஆகியவற்றின் புதிய இறக்குமதிகள் ஜெபு  இனத்தின் தூய விகாரங்களை உருவாக்க பயன்படுத்தப்பட்டன. 

உலகின் மிக பழமையான கால்நடை வளர்ப்பை இன்று ஜெபு  கால்நடை வளர்ப்பிற்கு நேரடி பெயராக பயன்படுத்தலாம், ஆனால் பிரம்மன், கிர், குசராட் மற்றும் நெல்லோர் போன்ற இனங்களுக்கான பொதுவான பெயராகவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. சங்கா மற்றும் காஞ்சிம் போன்றவை ஜெபுவைப் பயன்படுத்தி குறுக்கு இனப்பெருக்கம் மற்றும் தேர்வு மூலம் பல பிற இனங்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

ஜெபு  கால்நடை பொதுவாக  சிவப்பு அல்லது சாம்பல் நிறம் கொண்டவை, கொம்பு, தளர்வான தோல், பெரிய காதுகள் கொண்டவை. இந்த இனத்தை அதன் பால், இறைச்சி மற்றும் வரைவு விலங்குகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தியாவில், இவை புனிதமானவை மேலும்  வரைவு மற்றும் பாலிற்காக மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.. பிரேசில் மற்றும் ஏனைய இறைச்சி உற்பத்திக்கான நாடுகளில் அவை பெரும்பாலும் மாட்டு இறைச்சிக்காக தயாரிக்கப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை உப வெப்ப மண்டல சூழல்களில் ஐரோப்பிய இனங்களைவிட நன்றாக. சமாளிக்கின்றன. இவைகள்  வெப்பம் தாங்கும்; ஒட்டுண்ணி மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு; ஹார்டி; பால், இறைச்சி மற்றும் வரைவு.

இன்று உலகின் மிகப்பெரிய வணிகக் கூட்டமாக 155 மில்லியன் தலைகளுடன்  ஜெபு இனம் அணைத்து கண்டங்களிலும் உள்ளன. முக்கியமாக  இந்திய மற்றும் பிரேசிலில் அதிக அளவு உள்ளன.இந்தியாவில்  270 மில்லியனுக்கும் மேலான ஜெபு இனம் மற்றும்  அமெரிக்காவில் 2 மில்லியனுக்கும் மேல் ஜெபு இனம்  உள்ளது.

 

K.Sakthipriya
Krishi Jagran

Milk Meat Nutrition COW

Share your comments


Krishi Jagran Tamil Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.